JAVA Developer

I'm interested

Job Type

Permanent
Contract

Job type

Full time

Salary

70.000 - 140.000 CZK

Location

Hlavní město Praha
Remote

ID

STQ_341_JOB


About our client / O našem klientovi

It is possible that you cannot find a job on our site that exactly matches what you are looking for. There are several reasons for that:

• our clients' projects change throughout the year and all of them are successfully filled at this moment / even if we don't have a suitable position now, it doesn't mean we won't have it tomorrow
• thanks to the personal relationships we have with our clients, we are able to introduce you to positions that are not available on the regular job market
• we work with our clients to create job offers tailored just for you, because we value quality candidates as much as our clients do

That's why we'd love to hear from you.

By communicating directly with the hiring managers about projects and specific roles, we can provide you with maximum information not only about the job itself and the projects, but also about the company culture and the people who could become your boss or colleague.
In short, we offer you what you cannot find anywhere else.

Job description / Náplň práce

In Java Developer positions at our clients, you can be involved in:

• development of in-house products or internal company systems
• for example, we work with a local leader in virtualization technologies, which provides infrastructure for TV and radio broadcasting, streaming, telco / cloud services, or IoT solutions
• projects for SW House
• we regularly offer positions for a smaller international company targeting industrial and automotive projects such as 4D video transmissions for operating rooms / robot software for laser eye surgery / digital scheduling assistant for Audi
• rojects under one of the world's top 5 consulting firms
• thanks to their broad portfolio of clients you can be involved in a variety of projects in areas such as security, medical, retail, or fintech

You don't have to just "code". According to your vision and experience, you can participate in:
• technical or business analysis in collaboration with clients, managers, and other team members
• building the architecture of the products and choosing technologies for their development or innovation
• database design and modeling or performance optimization
• involvement of other related BE or FE technologies from the OOP or FOP category

Requirements / Požadavky

The most frequent requests from our clients are:
• varying levels of seniority - from beginners with a desire to learn, to leaders with the ability to support a team or technically manage a project

Indicative Tech Stack:
• Java technologies (J2EE, Spring, Spring Boot, Hibernate)
Advantages may be:
• SQL, MySQL, NoSQL, Linux, RedHat Fuse, OracleDB, Azure, Docker, Kubernetes

Benefits / Benefity

We can offer you the possibility to choose between small local companies, medium-sized international companies as well as global concerns or B2B partners.

Our clients can offer you:
• contract for full time employment / freelance contract
• hybrid cooperation with at least 2 days a week on HO / Remote
• flexible working hours / anything is negotiated

More information / Více informací

Are you looking for a new project or a full time job? Let us know about you.Chances are that tomorrow we might have exactly what you're looking for.

How does it work?
• send us your resume or LinkedIn link
• you will receive a GDPR confirmation request in your email
• once you confirm it, we'll view your profile and as soon as one of our clients opens a role that might be a good fit for you, we'll let you know about it

I'm interested
I am interested
>_Let us know about you

  Similar jobs


  Senior Scala Developer

  Location

  Hlavní město Praha

  Job Type

  Permanent

  Field

  Development

  Salary

  100.000 - 140.000 CZK

  Imagine an enormous logistics company that covers all areas of transport on land, air and water. It has its own supply chain division and a giant network of parcel shops. Together they form a global concern that is one of the most sought-after employers. Now imagine the IT department of such a company. So many possibilities! And here in Prague, we are lucky enough to have 1 of 2 key data centres. Almost 2000 specialists support the daily activities of the entire group. They work with complex IT infrastructure, including networks, databases, hardware, operating systems and applications. Digitalization and innovation are at the core of their business, and the focus on new technologies in the area of machine learning and automation is growing at lightning speed. Let's take a look at specific numbers: 1.700 experts in Prague 70+ nationalities 39 years old is average age 220 countries, where our client operates 200.000 working hours for app development / year 7.700 servers 2.000 services and applications 9.000.000 shipment info messages / day 260.000 user e-mails I think there will be a new job challenge for you to find, too.• Scala 2.13, lightbend akka, akka streams, akka cluster • you don't need to be able to independetly manage deployment pipelines and automation, however it is something you must be at least familiar with. • you don't need to do the achitectural design in the messaging queue, but you do need to know the aspects withing the framework of accesses etc. • ENG is a must • onsite in Prague or completely remote everywhere in Czech RepublicTHE MISSION: we are looking for 2 senior developers who will become the owners of the know-how of the product, which is now developed by a team of external experts. THE PRODUCT: the main B2B forwarding portal that is our client's shop window, and thanks to which they're ahead of all logistics suppliers. THE TASK: to build, maintain and continuously improve the company's flagship product. This role offers you a unique opportunity to put your own stamp on a successful product that is used daily by thousands of users in all corners of the world. Techstack • microservice architecture: Scala, akka streams, Lightbend, Azure • testing: Apache Jmeter, Postman, JUnit, WM • messagin queue: IBM MQ, Apache Kafka • DB: elasticsearch and in part PostgreSQL • CI / CD: GitHub, Jenkins tasks & docs: Confluence, Jira

  JAVA Vývojář

  Location

  Hlavní město Praha
  Remote

  Job Type

  Permanent
  Contract

  Field

  Development

  Salary

  70.000 - 140.000 CZK

  Je možné, že na našich stránkách nemůžete najít pracovní pozici, která by přesně odpovídala tomu, co hledáte. Důvodů je více: • projekty u našich klientů se v průběhu roku kapacitně mění a nyní jsou všechny úspěšně obsazeny / i když vhodnou pozici nemáme nyní, neznamená to, že ji nebudeme mít zítra • díky osobním vazbám, které máme u našich klientů jsme schopni Vám představit i pozice, o kterých se na běžném trhu práce nedozvíte • spolu s našimi klienty vytváříme pracovní nabídky vám přímo na míru, protože stejně jako my, tak i naši klienti si cení kvalitních kandidátů Proto budeme rádi, pokud nám o sobě dáte vědět. Díky tomu, že o projektech a konkrétních rolích komunikujeme přímo s hiring managery, můžeme vám poskytnout maximum informací nejen o práci samotné a o projektech, ale také o firemní kultuře a lidech, kteří se mohou stát Vaším šéfem nebo kolegou. Zkrátka to, co v inzerátu nikdy nemůžete najít.Nejčastěji naši klienti u kandidátů poptávají: • různou úroveň seniority - od začátečníků s chutí se vše teprve naučit, po Leadery se schopností podporovat tým, či technicky řídit projekt Orientační Tech stack: • Java technologies (J2EE, Spring, Spring Boot, Hibernate) Výhodou může být: • SQL, MySQL, NoSQL, Linux, RedHat Fuse, OracleDB, Azure, Docker, KubernetesNa pozicích Java Developera u našich klientů se můžete podílet například na: • vývoji vlastních produktů a interních systémů firem • spolupracujeme například s lokálním lídrem virutualizačních technologií, který poskytuje infrastrukturu pro televizní a rozhlasové vysílání, streaming, telco / cloudové služby nebo IoT řešení • projektech pro SW House • pravidelně nabízíme pozice pro menší mezinárodní společnost, která cílí na průmyslové a automobilove projekty jako např. 4D video přenosy pro operační sály / SW pro robota k laserovým operacím očí / digitální plánovací asistent pro Audi. • projektech pod jednou z TOP 5 světových konzultačnch firem • díky jejich širokému portfóliu klientů se můžete zapojit do množství projektů z oblastí jako security, medical, retail nebo fintech Nemusíte jen "bušit kód". Dle svých představ a zkušeností se můžete podílet například na: • technické či business analýze ve spolupráci s klienty, manažery a dalšími členy týmu • budování architektury svěřených produktů a výběru technologií pro jejich vývoj či inovaci • navrhování a modelování databáze či optimalizování výkonu • zapojení dalších souvisejících BE či FE technologiích z kategorie OOP nebo FOPRozhlížíte se po novém projektu nebo stálé práci se zaměřením na Javu? Dejte nám o sobě vědět. Je možné, že už zítra pro vás budeme mít to, co hledáte. Jak to funguje? • pošlete nám svůj životopis nebo odkaz na linkedin • do e-mailu vám přijde žádost o potvrzení GDPR • jakmile ho potvrdíte, uvidíme váš profil a ověříme, zda se u některého z našich klientů neotevřela role, která by se vám mohla líbit. Potom vás budeme informovat o aktuálních možnostech

  All positions