JAVA Developer (siteq.)

I'm interested

Job Type

Permanent
Contract

Job type

Full time

Salary

70.000 - 140.000 CZK

Location

Hlavní město Praha
Remote

ID

STQ_341_JOB


About our client / O našem klientovi

It is possible that you cannot find a job on our site that exactly matches what you are looking for. There are several reasons for that:

• our clients' projects change throughout the year and all of them are successfully filled at this moment / even if we don't have a suitable position now, it doesn't mean we won't have it tomorrow
• thanks to the personal relationships we have with our clients, we are able to introduce you to positions that are not available on the regular job market
• we work with our clients to create job offers tailored just for you, because we value quality candidates as much as our clients do

That's why we'd love to hear from you.

By communicating directly with the hiring managers about projects and specific roles, we can provide you with maximum information not only about the job itself and the projects, but also about the company culture and the people who could become your boss or colleague.
In short, we offer you what you cannot find anywhere else.

Job description / Náplň práce

In Java Developer positions at our clients, you can be involved in:

• development of in-house products or internal company systems
• for example, we work with a local leader in virtualization technologies, which provides infrastructure for TV and radio broadcasting, streaming, telco / cloud services, or IoT solutions
• projects for SW House
• we regularly offer positions for a smaller international company targeting industrial and automotive projects such as 4D video transmissions for operating rooms / robot software for laser eye surgery / digital scheduling assistant for Audi
• rojects under one of the world's top 5 consulting firms
• thanks to their broad portfolio of clients you can be involved in a variety of projects in areas such as security, medical, retail, or fintech

You don't have to just "code". According to your vision and experience, you can participate in:
• technical or business analysis in collaboration with clients, managers, and other team members
• building the architecture of the products and choosing technologies for their development or innovation
• database design and modeling or performance optimization
• involvement of other related BE or FE technologies from the OOP or FOP category

Requirements / Požadavky

The most frequent requests from our clients are:
• varying levels of seniority - from beginners with a desire to learn, to leaders with the ability to support a team or technically manage a project

Indicative Tech Stack:
• Java technologies (J2EE, Spring, Spring Boot, Hibernate)
Advantages may be:
• SQL, MySQL, NoSQL, Linux, RedHat Fuse, OracleDB, Azure, Docker, Kubernetes

Benefits / Benefity

We can offer you the possibility to choose between small local companies, medium-sized international companies as well as global concerns or B2B partners.

Our clients can offer you:
• contract for full time employment / freelance contract
• hybrid cooperation with at least 2 days a week on HO / Remote
• flexible working hours / anything is negotiated

More information / Více informací

Are you looking for a new project or a full time job? Let us know about you.Chances are that tomorrow we might have exactly what you're looking for.

How does it work?
• send us your resume or LinkedIn link
• you will receive a GDPR confirmation request in your email
• once you confirm it, we'll view your profile and as soon as one of our clients opens a role that might be a good fit for you, we'll let you know about it

I'm interested

Similar jobs


PHP Developer

Location

Hlavní město Praha

Job Type

Permanent
Contract

Field

Development

Salary

40.000 - 80.000 CZK

Webové stránky na míru. A nejen tak ledajaké. Vývojáři této firmy se rozhodně nebojí velkých projektů, a díky tomu mají za sebou práci na klientech jako je například Škoda Auto. Hledáme vývojáře, který chce pracovat na velkých a technologicky náročných projektech. Tým PHP developerů pomáháme našemu klientovi rozšiřovat průběžně celý rok, a proto jsou zde dveře otevřeny jak pro juniory s chutí růst, tak pro zkušené matadory na poli PHP. • 18 let na trhu • 16 vývojářů • 470+ referencíNíže uvádíme kompletní tech stack - technologie, se kterými se na projektech setkáte. Hlavním požadavkem je ale zkušenost s vývojem v PHP a zájem bavit se s klientem na úrovni technického řešení. • PHP 7, 8 - Laravel / Nette - MySQL / MariaDb - Git • GNU / Linux (Debian) - Proxmox VE, LXC kontejnery - Ansible - Bash - Python - Node.JSlevel 1 • řešení supportních požadavků level 2 • v rámci projektů zapojení do náročnějších úkolů / příprava analýz, komunikace s klientem, příprava technické specifikace / to vše se supportem od projekťáka a obchodníka level 3 • samotný vývoj level 4 • z technologického pohledu dohled nad celým novým projektem / rozdělení na několik menších částí (těchto podprojektů může být někdy i 30) / příprava analýzy s klientem, technická specifikace / rozdělení úkolů juniorům a pak hlavně vývoj samotný

JAVA Vývojář (siteq.)

Location

Hlavní město Praha
Remote

Job Type

Permanent
Contract

Field

Development

Salary

70.000 - 140.000 CZK

Je možné, že na našich stránkách nemůžete najít pracovní pozici, která by přesně odpovídala tomu, co hledáte. Důvodů je více: • projekty u našich klientů se v průběhu roku kapacitně mění a nyní jsou všechny úspěšně obsazeny / i když vhodnou pozici nemáme nyní, neznamená to, že ji nebudeme mít zítra • díky osobním vazbám, které máme u našich klientů jsme schopni Vám představit i pozice, o kterých se na běžném trhu práce nedozvíte • spolu s našimi klienty vytváříme pracovní nabídky vám přímo na míru, protože stejně jako my, tak i naši klienti si cení kvalitních kandidátů Proto budeme rádi, pokud nám o sobě dáte vědět. Díky tomu, že o projektech a konkrétních rolích komunikujeme přímo s hiring managery, můžeme vám poskytnout maximum informací nejen o práci samotné a o projektech, ale také o firemní kultuře a lidech, kteří se mohou stát Vaším šéfem nebo kolegou. Zkrátka to, co v inzerátu nikdy nemůžete najít.Nejčastěji naši klienti u kandidátů poptávají: • různou úroveň seniority - od začátečníků s chutí se vše teprve naučit, po Leadery se schopností podporovat tým, či technicky řídit projekt Orientační Tech stack: • Java technologies (J2EE, Spring, Spring Boot, Hibernate) Výhodou může být: • SQL, MySQL, NoSQL, Linux, RedHat Fuse, OracleDB, Azure, Docker, KubernetesNa pozicích Java Developera u našich klientů se můžete podílet například na: • vývoji vlastních produktů a interních systémů firem • spolupracujeme například s lokálním lídrem virutualizačních technologií, který poskytuje infrastrukturu pro televizní a rozhlasové vysílání, streaming, telco / cloudové služby nebo IoT řešení • projektech pro SW House • pravidelně nabízíme pozice pro menší mezinárodní společnost, která cílí na průmyslové a automobilove projekty jako např. 4D video přenosy pro operační sály / SW pro robota k laserovým operacím očí / digitální plánovací asistent pro Audi. • projektech pod jednou z TOP 5 světových konzultačnch firem • díky jejich širokému portfóliu klientů se můžete zapojit do množství projektů z oblastí jako security, medical, retail nebo fintech Nemusíte jen "bušit kód". Dle svých představ a zkušeností se můžete podílet například na: • technické či business analýze ve spolupráci s klienty, manažery a dalšími členy týmu • budování architektury svěřených produktů a výběru technologií pro jejich vývoj či inovaci • navrhování a modelování databáze či optimalizování výkonu • zapojení dalších souvisejících BE či FE technologiích z kategorie OOP nebo FOPRozhlížíte se po novém projektu nebo stálé práci se zaměřením na Javu? Dejte nám o sobě vědět. Je možné, že už zítra pro vás budeme mít to, co hledáte. Jak to funguje? • pošlete nám svůj životopis nebo odkaz na linkedin • do e-mailu vám přijde žádost o potvrzení GDPR • jakmile ho potvrdíte, uvidíme váš profil a ověříme, zda se u některého z našich klientů neotevřela role, která by se vám mohla líbit. Potom vás budeme informovat o aktuálních možnostech

Práce v IT