Víme, co kandidáti chtějí, 1. část

Naše práce je hlavně o lidech, a protože se v siteq. chceme stále a pouze zlepšovat, pustili jsme se do výzkumu toho, co kandidáti očekávají od spolupráce s headhuntery. A teď je na čase získané výsledky sdílet i s vámi.

Náš dotazník byl rozdělen na tři části:

  • co je pro kandidáty při spolupráci s headhuntery nejdůležitější,
  • čeho se nejvíce obávají, co je frustruje,
  • a jaké jsou jejich touhy a přání.

Dohromady dotazník obsahoval 39 tvrzení, u kterých se IT experti rozhodovali, do jaké míry souzní s daným výrokem. V každé části dotazníku byl prostor, kde nám mohli kandidáti sdělit konkrétní názor na danou oblast.

Téměř polovina respondentů se řadila do věkové kategorie 31–40 let. Zastoupeny byly profese z celého IT oboru, ale převážně se jednalo o vývojářské, analytické a security pozice.

Dohromady jsme získali 129 odpovědí.

Co je při spolupráci s headhuntery pro kandidáty nejdůležitější

Z 15 otázek se většina kandidátů shodla na nejvyšší důležitosti u tří bodů, které jsou znázorněné v kruhových grafech níže. Výroky si jsou obsahově velmi podobné, tudíž můžeme s jistotou usoudit, že kandidáti od headhuntera očekávají upřímnost a vyžadují být dostatečně informováni.

Na grafu níže jsou znázorněná další tvrzení, které kandidáti hodnotili na škále důležitosti.

Možnost sdělit vlastní názor využilo hned několik IT expertů, a svými slovy potvrdili závěr, ke kterému jsme došli za pomocí grafů výše. Tedy, že nejvyšší hodnotu nesou přístup headhuntera, transparentnost a způsob komunikace. Vyžadují nejen vzájemný respekt a důvěru, ale také, jak jeden kandidát trefně napsal, chtějí “parťáka, ne se cítit jako produkt.”

Hned za tyto hodnoty se řadí požadavek, aby headhunter zasílal relevantní pozice a odpověděl za každých okolností, a to i v případě, že se jedná o negativní obsah.

Čeho se kandidáti nejvíce obávají, nebo co je nejvíce frustruje

I tato část dotazníku potvrzuje, že zásadní je pro kandidáty transparentnost a komunikace. Jedna z konkrétních frustrací, která byla několikrát zmíněna, je, když se headhunter odmlčí nebo úplně přestane komunikovat. Tři nejvíce frustrující situace jsme znázornili v grafech níže.

Několik dotazujících zmínilo platové podmínky. Chtějí částku znát již od prvního kontaktu a jakékoliv mlžení je pro ně varovným signálem, kvůli kterému odmítají vstoupit do výběrového řízení. Od headhuntera také uvítají zpětnou vazbu či hlubší rozhovor o tom, jaké finanční požadavky jsou vůči trhu relevantní.

V následujícím grafu naleznete další situace, na které jsme se v dotazníku ptali, a jak moc kandidáty frustrují.

Co si při výběrovém řízení kandidáti nejvíce přejí

Výsledky této části byly nejvíce dynamické, ale z grafu níže lze usoudit, že si kandidáti přejí být vyslyšeni. Chtějí, aby jim bylo porozuměno. Od headhuntera očekávají, že pochopí, co přesně je náplní jejich práce.

Kandidáti několikrát zmínili konkrétní přání mít v headhunterovi také svého “konzultanta”, se kterým budou moci probrat svou kariéru a směry, kterými se mohou vydat. Touží po tom, aby s nimi náborář upřímně probíral plusy i mínusy, které se týkají konkrétních pracovních nabídek.

Opakujícím se tématem byla také firemní kultura. Prioritou pro kandidáty není pouze typ projektu a finance, ale chtějí pro sebe najít ten správný kolektiv. Od headhuntera potřebují, aby jim pomohl rozpoznat, zda je daná firma pro ně tou pravou.

Dotazník jsme posílali ve dvou vlnách – prvně kandidátům, kteří se siteq. spolupracovali, a následně naši recruiteři publikovali žádost o vyplnění na své LinkedIn profily a do Facebookových skupin plné IT expertů. V novém roce se tak budete moci těšit na článek, ve kterém poukážeme na rozdíly těchto dvou skupin ve vnímání headhunterů a jejich práce.


Sdílet článek

Kontakt

>_Máte nějaké dotazy?

    >_Hledáte novou pracovní příležitost? Pošlete nám CV nebo LinkedIn profil.

    Práce v IT